Weer aan het werk na kanker

Patiënten weten vaak niet wie hen kan informeren. Op dit moment is dat in veel gevallen te laat en/of onvolledig. Zij voelen zich vaak kwetsbaar omwille van onzekerheden rond hun werkhervatting of reacties van werkgevers en collega’s. De brochure “Weer aan het werk na kanker?” geeft onder meer info over:

  • Hoe kun je de werkhervatting aanpakken?
  • Welke afspraken kunnen werkgevers en werknemers maken?
  • Bij welke artsen kun je terecht om hierover te praten?