Likas

Opdrachtsverklaring

De VZW Likas (Limburgse kankersamenwerking) treedt op als initiator, facilitator en mediator in die activiteiten binnen de provincie die specifiek gericht zijn op mensen die op een of andere wijze met kanker geconfronteerd worden. Het zijn voornamelijk de projecten die nood hebben aan een multidisciplinaire samenwerking zowel op preventief, curatief als palliatief gebied.

Dit alles met mandaat van en ondersteund door het Provinciebestuur Limburg.

 

Om dit te bereiken dient de raad van Bestuur van Likas zoveel als mogelijk een afspiegeling te zijn en te blijven van relevante actoren in de provincie, inclusief de patiënten zelf. Hij dient te beschikken over een voldoende expertise op klinisch, juridisch, ethisch en wetenschappelijk vlak.  Aldus kunnen we de verschillende actoren op een gecoördineerde wijze laten samenwerken. Eigen activiteiten van Likas zijn eveneens mogelijk.

 

De Raad van Bestuur krijgt administratieve ondersteuning vanuit het provinciebestuur waarbinnen haar activiteit verankerd blijft.

Likas en de Raad van Bestuur dienen de nodige financiële slagkracht te hebben voor de eigen werking en om projecten te kunnen faciliteren

Likas neemt initiatief om een zo ruim mogelijke bekendheid te krijgen binnen Limburg ivm de problematiek kanker zodat de Likas initiatieven relevant worden, zijn en blijven voor zoveel mogelijk inwoners.

 

Doelgroep

Likas richt zich tot intermediairen die zich vanuit hun eigen invalshoek richten tot kankerpatiënten in Limburg.

 

Situering

Op 10 december 1985 richtte het Provinciebestuur samen met een aantal Limburgse artsen de Limburgse Kankerstichting Likas vzw op. Door een wijziging in de vzw-wetgeving van 2005 veranderde de naam in Limburgse Kankersamenwerking.

Likas is mede-initiatiefnemer en stichtend lid van het Inloophuis in Hasselt voor mensen met kanker en hun naasten.

Type basisinhoud: 

Partners