Projecten

Werkhervatting bij kanker

Werkhervatting is voor veel (ex-)kankerpatiënten een belangrijke stap om na de ziekte de draad terug op te nemen. De redenen hiervoor zijn divers: sociale contacten, het zelfbeeld, als afsluiting van de ziekte, … Maar dan duiken er verschillende problemen op. De werkhervatting wordt niet altijd voldoende voorbereid. Doordat er te weinig overleg is tussen de werkgever, de werknemer, de behandelende specialist en huisarts, de adviserend geneesheer en de bedrijfsarts verloopt de terugkeer naar het werk niet altijd optimaal.

Ouderen en kanker

Het project "Ouderen en kanker" wordt ook wel klimop studie genoemd. Dit loopt in Limburg, Vlaams Brabant en Nederlands Limburg. 

Binnen het project "Ouderen en Kanker" staat Likas in voor de organisatie van de workshops en bijeenkomsten en het ontwikkelen van de website.

Meer informatie rond dit project is terug te vinden op de website van de klimop studie zelf.