Werkhervatting bij kanker

Werkhervatting is voor veel (ex-)kankerpatiënten een belangrijke stap om na de ziekte de draad terug op te nemen. De redenen hiervoor zijn divers: sociale contacten, het zelfbeeld, als afsluiting van de ziekte, … Maar dan duiken er verschillende problemen op. De werkhervatting wordt niet altijd voldoende voorbereid. Doordat er te weinig overleg is tussen de werkgever, de werknemer, de behandelende specialist en huisarts, de adviserend geneesheer en de bedrijfsarts verloopt de terugkeer naar het werk niet altijd optimaal.

Terug aan het werk na kanker Je krijgt kanker.

Maandenlang ben je out. Chemo, operatie, bestralingen … Je levert een verbeten en moedige strijd. En dan is het zover: je wilt opnieuw aan de slag. Eindelijk terug de draad van je leven oppakken, weer onder de mensen komen en je nuttig voelen. Of niet? Kunnen werken is voor iedereen belangrijk, zeker voor mensen die door kanker een lange periode “out” geweest zijn en de draad van hun leven weer willen oppakken. Werken is voor veel (ex-)patiënten het bewijs dat ze hun ziekte mentaal overwonnen hebben. Het betekent ook: meer sociale contacten, een opkikker voor je zelfbeeld en een beter perspectief op financieel vlak.

Frustraties

Opnieuw gaan werken na de ziekte blijkt echter voor frustraties te zorgen. Veel mensen botsen op een muur van onbegrip als ze na hun zware kankerbehandeling een tijdlang deeltijds willen werken. Of als ze werk vragen dat aangepast is aan de beperkingen die het gevolg zijn van hun behandeling.

Kankerpatiënt staat centraal bij de werkhervatting

Om de werkhervatting na langdurige afwezigheid zo vlot en succesvol mogelijk te laten verlopen, werken de provincie Limburg en de Limburgse Kankersamenwerking (Likas vzw) samen met patiënten, arbeidsgeneeskundige diensten, artsen, ziekenfondsen en werkgeversorganisaties.