Werkhervatting bij kanker

Kunnen werken is voor iedereen belangrijk, zeker voor mensen die door kanker een lange periode “out” geweest zijn en de draad van hun leven weer willen oppakken. Werken is voor veel (ex-)patiënten het bewijs dat ze hun ziekte mentaal overwonnen hebben. Het betekent ook: meer sociale contacten, een opkikker voor je zelfbeeld en een beter perspectief op financieel vlak.
 
Opnieuw gaan werken na de ziekte blijkt echter voor frustraties te zorgen. Veel mensen botsen op een muur van onbegrip als ze na hun zware kankerbehandeling een tijdlang deeltijds willen werken. Of als ze werk vragen dat aangepast is aan de beperkingen die het gevolg zijn van hun behandeling.
 

Om de werkhervatting na langdurige afwezigheid zo vlot en succesvol mogelijk te laten verlopen, werken de provincie Limburg en de Limburgse Kankersamenwerking (Likas vzw) samen met patiënten, arbeidsgeneeskundige diensten, artsen, ziekenfondsen en werkgeversorganisaties. De gemotiveerde patiënt staat hierbij steeds centraal.

Een flowchart, met hierin de rol van de verschillende betrokken actoren werd opgesteld en voorgesteld tijdens dit symposium. Vaak weten deze verschillende actoren niet van elkaar wat zij voor de patiënt kunnen betekenen.

Daarnaast werd een intentieverklaring opgesteld, die tijdens het symposium werd ondertekend door de Limburgse werkgeversorganisaties, Likas en de provincie.

Beide documenten kunnen op deze pagina gedownload worden.

vrijdag, 7 december, 2012 - 14:00